Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Daftar    |   Log Masuk    |   Penukar`     |   Pelancongan    |   Bantuan   |   Pusat Keselamatan         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Log Masuk

Kadar Penukaran PM
USD, EUR:

USD / EUR  0.864   |
|   EUR / USD  1.11BTC:

USD >> 41635.48   |
|    EUR >> 36769.65GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1778.244   |
|    EUR >> 1569.122


Tinjauan Pendapat Awam

Perfect Money: Kualiti Perkhidmatan & Produk

Lihat keputusan dalam masa nyata »


Soalan-soalan yang Kerap Ditanya

Mengapakah saya harus menyatakan pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah apabila melakukan pengeluaran melalui pemindahan bank?

Sistem pembayaran kami hanya memproses pemindahan dalaman yang dilakukan oleh pemegang akaun Perfect Money. Semua deposit dan pengeluaran yang dilakukan melalui pemindahan bank diproses oleh pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah.

Apakah yang berlaku sekiranya seseorang peminjam gagal membayar balik pinjamannya dalam tempoh yang diberi?

Sekiranya seseorang peminjam gagal membayar balik pinjamannya, sistem akan akan menyekat akaunnya secara automatik dan bakinya akan digunakan untuk pinjaman hutang tersebut.

Read more Q & A »


Notis Sah

Peruntukan terkini melaporkan pelanggan-pelanggan bagi Sistem Perfect Money (selepas ini merujuk sebagai “Sistem") bahawa mereka adalah pengguna-pengguna bagi sistem pembayaran elektronik yang pada memindahkan mata wang kepada Syarikat Kewangan Perfect Money. akaun dibiarkan bagi menguruskan elektronik bagi mata wang.

Pelanggan memberi persetujuan sukarela mengunakan Sistem perkhidmatan penerangan dan boleh memikul tanggungjawab untuk kemungkiran bagi liabiliti kewangan dia kepada sistem, pengguna-penggunanya dan kontraktor-kontraktor.

Hak Cipta
Semua maklumat dalam laman ini adalah terlindung dengan hak cipta. Mana-mana peniruan, penerimaan atau tiruan maklumat daripada www.perfectmoney.com adalah dilarang.

Cap Dagang
Hak-hak untuk jenis logo dan gaya korporat Perfect Money adalah berdaftar secara rasmi dan kepunyaan sepenuhnya oleh Syarikat Kewangan Perfect Money.

  
Membuat pembayaran P2P dan B2B dengan Perfect Money 
© 2007-2022 SR & I. All rights reserved. 
Program Gabungan | Perfect Money API | Notis sah | Dasar privasi | Syarat-syarat Penggunaan | AML
 
Peta Laman