Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.864   |
|   EUR / USD  1.11BTC:

USD >> 35423.92   |
|    EUR >> 31269.14GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1800.12   |
|    EUR >> 1588.246


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

API là gì và vì sao tôi cần nó?

Phần mềm API cho phép một số tài nguyên của bên thứ ba tự động kết nối với hệ thống Perfect Money để yêu cầu số dư, lịch sử giao dịch tài khoản và xử lý thanh toán tự động.

Làm thế nào để gửi tiền đến một địa chỉ email?

Bạn có thể gửi tiền qua email đến bất kỳ ai, ngay cả khi họ chưa có tài khoản Perfect Money. Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ định địa chỉ email của người nhận, số tiền chính xác và tài khoản mà bạn muốn gửi tiền từ đó. Người nhận sẽ nhận được một email có chứa một liên kết đặc biệt đến trang web Perfect Money. Sau khi đã đăng ký tại Perfect Money, người nhận của bạn sẽ có thể nhận khoản chuyển tiền đó.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


20202019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2022 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang