Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.805   |
|   EUR / USD  1.191BTC:

USD >> 58814.45   |
|    EUR >> 48396.01GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1793.929   |
|    EUR >> 1474.789


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng?

Thông thường, nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận gửi tiền trong vòng 24 giờ sau khi đơn rút tiền được tạo. Tuy nhiên, có thể mất từ 3 đến 5 ngày làm việc để số tiền đó hiển thị trong tài khoản của người dùng.

Tôi không nhớ chính xác thời gian tạo lệnh. Vậy tôi còn lại bao nhiêu thời gian?

Bạn có thể xem thời gian tạo chính xác và thời gian còn lại cho đến khi lệnh hết hạn trong lệnh ký quỹ của mình. Để xem biểu mẫu, hãy đi đến "Ký quỹ" và chọn từ danh sách các đơn ký quỹ của mình ở dưới cùng của trang. Chọn đơn bạn cần và nhấn "Xem" để xem chi tiết ký quỹ. Tại đây bạn có thể tìm thấy thời gian lệnh đã được tạo và thời gian hết hạn ký quỹ.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2021 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang