Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.918   |
|   EUR / USD  1.045BTC:

USD >> 67583.06   |
|    EUR >> 63705.34GOLD Bid Price /oz:

USD >> 2297.006   |
|    EUR >> 2152.754


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi đã bật thông báo SMS nhưng không nhận được chúng. Vì sao?

Có vài lý do có thể xảy ra. Lý do đầu tiên là số tiền giao dịch. Hệ thống sẽ không gửi thông báo nếu giao dịch của bạn dưới 5USD. Lý do thứ hai là số dư tài khoản thấp. Mỗi tin nhắn SMS tốn 10 cent. Bạn có thể không có đủ tiền trong tài khoản để trả phí tin nhắn. Nếu tất cả những lý do này đều không đúng đối với bạn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để xác minh.

Tôi có thể nhận thông báo của mình ở đâu?

Thông báo có thể được gửi đến email hoặc điện thoại di động.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2024 Startup Smart Development. All rights reserved. 
Licensed payment service provider authorized by The Autonomous Island of Anjouan with registration number 15559. Financial license L 15559 / SSD.
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang