Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.92   |
|   EUR / USD  1.043BTC:

USD >> 26588.6   |
|    EUR >> 24972.57GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1885.936   |
|    EUR >> 1771.271


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi nên làm gì nếu hệ thống không chấp nhận mật khẩu hoặc mật khẩu của tôi bị mất?

Bạn cần gửi ID Thành viên của bạn và một bản sao scan giấy tờ chứng minh danh tính của mình. Sau khi đối chiếu thông tin này với dữ liệu bạn đã gửi khi đăng ký, mật khẩu của bạn sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ đã được cung cấp khi đăng ký.

Tôi có thể có nhiều tài khoản cho một địa chỉ IP không?

Có, nhưng tất cả các tài khoản phải có cùng dữ liệu cá nhân.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2023 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang