Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.867   |
|   EUR / USD  1.106BTC:

USD >> 48792.68   |
|    EUR >> 43221.3GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1744.752   |
|    EUR >> 1545.327


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Hệ thống chọn tài khoản để gửi tiền từ đó bằng cách nào?

Hệ thống chọn tài khoản có đủ tiền. Nếu người dùng có vài tài khoản với số dư có đủ tiền, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thực hiện lựa chọn.

Tôi chỉ chuyển một phần của số tiền được chỉ định. Liệu số tiền chuyển này có được ký quỹ vào tài khoản của tôi không?

Nhiều khả năng thao tác này sẽ được thực hiện thủ công. Nếu tiền chưa được ký quỹ trong vòng 24 giờ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2021 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang