Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Daftar    |   Log Masuk    |   Penukar`     |   Pelancongan    |   Bantuan   |   Pusat Keselamatan         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Log Masuk

Kadar Penukaran PM
USD, EUR:

USD / EUR  0.909   |
|   EUR / USD  1.055BTC:

USD >> 27944.17   |
|    EUR >> 26018.24GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1939.786   |
|    EUR >> 1801.091


Tinjauan Pendapat Awam

Perfect Money: Kualiti Perkhidmatan & Produk

Lihat keputusan dalam masa nyata »


Soalan-soalan yang Kerap Ditanya

Apakah yang berlaku sekiranya saya gagal membayar balik pinjaman saya?

Sistem akan menyekat akaun anda secara automatik. Sebarang wang dari akaun yang digunakan untuk pinjaman tersebut akan digunakan untuk membayar balik obligasi anda. Tambahan juga, anda mungkin akan tertakluk kepada dakwaan perundangan bagi pihak pemiutang.

Bagaimanakah saya boleh mendeposit wang melalui PertukaranKredit?

Sekiranya anda ingin mendeposit wang dengan meminjam, anda perlu mencipta permohonan pinjaman. Untuk mencipta permohonan anda sendiri, anda perlu pergi ke seksyen “Pertukaran Kredit” dan mengklik “Dapatkan pinjama”.
Lihatlah cadangan-cadangan pinjaman yang sedia ada; anda mungkin akan mendapati pinjaman yang anda sukai.
Sekiranya anda gagal menjumpai tawaran yang menepati keperluan anda, anda boleh mencipta permohonan pinjaman anda sendiri.
Pada halaman yang dibuka sila nyatakan akaun yang mana anda ingin menerima pinjaman anda, jumlah yang diminta, kadar faedah, tempoh pinjaman, tujuan pinjaman dan komentar yang berkenaan. Setelah anda selesai, klik pada butang ‘Pratonton’ dan semak semua maklumat yang dimasukkan. Sekiranya anda pasti bahawa semuanya betul, klik pada "Cipta permohonan pinjaman baharu" untuk mengesahkan, atau pada butang "Kembali" untuk melakukan sebarang pembetulan.


Read more Q & A »


Notis Sah

Peruntukan terkini melaporkan pelanggan-pelanggan bagi Sistem Perfect Money (selepas ini merujuk sebagai “Sistem") bahawa mereka adalah pengguna-pengguna bagi sistem pembayaran elektronik yang pada memindahkan mata wang kepada Syarikat Kewangan Perfect Money. akaun dibiarkan bagi menguruskan elektronik bagi mata wang.

Pelanggan memberi persetujuan sukarela mengunakan Sistem perkhidmatan penerangan dan boleh memikul tanggungjawab untuk kemungkiran bagi liabiliti kewangan dia kepada sistem, pengguna-penggunanya dan kontraktor-kontraktor.

Hak Cipta
Semua maklumat dalam laman ini adalah terlindung dengan hak cipta. Mana-mana peniruan, penerimaan atau tiruan maklumat daripada www.perfectmoney.com adalah dilarang.

Cap Dagang
Hak-hak untuk jenis logo dan gaya korporat Perfect Money adalah berdaftar secara rasmi dan kepunyaan sepenuhnya oleh Syarikat Kewangan Perfect Money.

  
Membuat pembayaran P2P dan B2B dengan Perfect Money 
© 2007-2023 SR & I. All rights reserved. 
Program Gabungan | Perfect Money API | Notis sah | Dasar privasi | Syarat-syarat Penggunaan | AML
 
Peta Laman