Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.805   |
|   EUR / USD  1.191BTC:

USD >> 58826.3   |
|    EUR >> 48398.64GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1793.929   |
|    EUR >> 1474.789


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi không nhớ chính xác thời gian tạo lệnh. Vậy tôi còn lại bao nhiêu thời gian?

Bạn có thể xem thời gian tạo chính xác và thời gian còn lại cho đến khi lệnh hết hạn trong lệnh ký quỹ của mình. Để xem biểu mẫu, hãy đi đến "Ký quỹ" và chọn từ danh sách các đơn ký quỹ của mình ở dưới cùng của trang. Chọn đơn bạn cần và nhấn "Xem" để xem chi tiết ký quỹ. Tại đây bạn có thể tìm thấy thời gian lệnh đã được tạo và thời gian hết hạn ký quỹ.

Tắt thông báo bằng cách nào?

Để thực hiện thay đổi, hãy đi đến phần "Cài đặt" và nhấn vào "Thông báo".

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.44 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.4 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.27 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.41 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2021 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang