Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.898   |
|   EUR / USD  1.068BTC:

USD >> 27888.9   |
|    EUR >> 25615.84GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1940.685   |
|    EUR >> 1780.19


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chuyển khoản tiền của mình đến những quốc gia nào?

Bạn có thể tìm thấy danh sách các quốc gia trong phần "Rút tiền" bằng cách nhấn vào "Rút tiền bằng Chuyển khoản ngân hàng".

Tại sao tôi không thể lấy được chi tiết ngân hàng ngay lập tức?

Pefect Money không xử lý thanh toán trực tiếp. Giao dịch này được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ hối đoái được chứng nhận do người dùng lựa chọn. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ hối đoái được chứng nhận có chi tiết ngân hàng riêng của họ vì thế những thông tin này sẽ được cung cấp sau khi xử lý đơn của bạn.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.42 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.38 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.26 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.39 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2023 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang