Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.811   |
|   EUR / USD  1.183BTC:

USD >> 36161.32   |
|    EUR >> 29999.08GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1789.22   |
|    EUR >> 1481.295


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi không muốn công khai đơn vay tiền của mình.

Bạn có thể tạo một đơn vay tiền cá nhân và gửi nó theo cách riêng tư đến một đối tượng cụ thể. Trong trường hợp này, chỉ người nhận mới có thể nhìn thấy đơn vay của bạn. Phí dịch vụ vẫn như vậy: 0,5% đối với người cho vay và 0,5% đối với người vay.

Nếu tôi chọn hai nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận, tôi có phải trả phí hoa hồng cho cả hai không?

Không, bạn chỉ bị tính phí từ nhà cung cấp xử lý đơn của bạn.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.4 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.41 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2021 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang