Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.901   |
|   EUR / USD  1.065BTC:

USD >> 7390.41   |
|    EUR >> 6809.37GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1619.209   |
|    EUR >> 1489.349


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Perfect Money hỗ trợ những loại tiền tệ nào?

Mỗi tài khoản người dùng đều là tài khoản đa tiền tệ. Có 4 loại tài khoản tiền tệ khác nhau:
●USD (đơn vị PM (Perfect Money), tương đương với đồng Đô la Mỹ)
●EUR (đơn vị PM (Perfect Money), tương đương với đồng Euro)
●VÀNG (đơn vị PM (Perfect Money), tương đương với kim loại quý, được thể hiện bằng troy ounce)
●Bitcoin (quyền sở hữu phát hành các mục nhập trong cơ sở dữ liệu công khai toàn cầu của mạng bitcoin.org thay mặt Perfect Money được bảo lưu bởi Startup Research & Investments LLC)


Tôi có thể vay tiền bằng tiền tệ nào trong dịch vụ Trao đổi Tín dụng?

Hiện tại, chỉ các khoản vay bằng đồng USD cho tài khoản U và các khoản vay bằng đồng Euro cho tài khoản E mới được cung cấp.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


20202019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang